Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR SATICI Baklavacim.com.tr, Güler ASILİSKENDER M.Atatürk Bulv. No:36 (Konacık Işıklar) Konacık – Bodrum – Muğla ALICI Baklavacim.com.tr internet sitesi adresi üzerinden ürün veya hizmet satın alan kişi

TANIMLAR

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu , SATICI: Yukarıda belirtilen ticari ünvan ile faaliyet gösteren işyerini, ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, SİTE: SATICI’ya ait yukarıda belirtilen adresteki internet sitesini, SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, MAL: Alışverişe konu olan SATICI’nın imal ettiği yiyecek ve içecek ürünlerini ifade eder.

KONU

ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.Baklavacim.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

SATICI BİLGİLERİ

Adres : M.Atatürk Bulv. No:36 (Konacık Işıklar) Konacık – Bodrum – MUĞLA
Email : info@baklavacim.com.tr
Telefon: 0252 313 00 70

ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi Teslimat Adresi Telefon Faks E-posta/kullanıcı adı

SİPARİŞ VEREN ÜYE BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan Adres Telefon Faks E-posta/kullanıcı adı

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1 Ürünün/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SİTE’de yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya belirtilen tarihe kadar geçerlidir. 6.2 Listelenen ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 6.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil) Kargo Tutarı Toplam Ödeme Şekli Teslimat Adresi Teslim Edilecek Kişi Fatura Adresi Sipariş Tarihi Teslimat Tarihi Teslim Şekli 6.4 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan Adres Telefon Faks E-posta/kullanıcı adı Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

8.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve cayma hakkının kullanılamaması ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının kullanılamamasına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 8.2 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 8.3 SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa saklama ve tüketim şartları ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 8.4 SATICI, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 8.5 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 8.6 ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 8.7 ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünün bedelini farklı bir kredi kartı yoluyla veya havale yoluyla 3 gün içerisinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 8.8 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen(hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi), önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8.9 ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. 8.10 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 8.11 ALICI, SATICI’nın SİTE’sine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 8.12 ALICI, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine ve Kullanım ve Üyelik Koşulları Sözleşmesi’ne riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. 8.13 ALICI, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. 8.14 SİTE üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 8.15 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı Kullanım ve Üyelik Koşulları Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 8.16 İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

GİZLİLİK

9.1 www.Baklavacim.com.tr müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta gibi bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir. www.Baklavacim.com.tr sunucularında toplanan bu bilgiler, siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması, pazar araştırması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, fax veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla sizinle irtibat kurmak, internet sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için internet sitemizi size özgü hale getirmek, kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki e-postaları periyodik olarak gönderebilmek ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırması çalışmaları için sadece firmamız tarafından kullanılmakta ve siparişinizin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgiler gerektiği ölçüde banka ve kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Üyelik formlarından toplanan bilgiler, siparişin gerçekleştirilmesi dışında söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve satılmamaktadır. Ayrıca, istenilen kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlenen ziyaretçi hareket ve tercihleri analiz edilerek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, müşterilerimize daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede sağlamak dikkate edilen temel noktalardandır. Bu nedenle bu bilgiler hiçbir şekilde www.Baklavacim.com.tr sunucularında tutulmamakadır.

CAYMA HAKKI

10.1 Chef Kapıda ürünleri, katkısız oldukları için çabuk bozulma tehlikesi olan, geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler olduklarından ötürü, satın alınan ürünler (Kahvaltılık Gevrekler dışındaki tüm ürünler) iade edilemez veya bir başka ürün ile değiştirilemez. 10.2 SATICI’nın iade kabul ettiği tek kategori kahvaltılık gevreklerdir. ALICI Kahvaltılık gevrekler kategorisi altındaki ürünlerin iadesini yapmak için, ürün paketlerinin açılmamış ve zarar görmemiş olduğunu, teslim aldığı zamandan itibaren 5 gün içerisinde fatura ile birlikte ve kargo ücretini ödeyerek göndereceğini taahhüt eder. 10.3 Ürünlerin gönderimi SATICI tarafından gıda güvenliğine uygun bir şekilde yapılmaktadır. Ürün ALICInın eline 48 saatte ulaşacak şekilde paketlenir. 48 saati geçtikten sonra kargo firmasının ALICIya ulaşamaması, ürünlerin kargo firmasında bekletilmesi, kargo firması kargoyu getirip adreste kimseyi bulamama gibi sebeplerden ötürü 48 saati geçme durumunda, ürünlerin bozulması SATICI nın sorumluluğunda değildir. 10.4 ALICI, SATICInın ürünleri gönderdiği zamandan itibaren 48 saat içinde ürünleri teslim alıp, ürünlerin bozulmuş olduğunu tespit ederse iade etme hakkına sahiptir. SATICI iade ücretini 3 gün içinde ödeyeceğini taahhüt eder.

SİPARİŞ İPTALİ

11.1 Gönderilmemiş siparişler, sipariş verildikten 2 saat sonraya kadar iptal edilebilir. Sipariş verme saatinizden 2 saat sonrasından itibaren, siparişiniz kargoya verilene kadar iptal etmek isterseniz, ürünleriniz sipariş verildikten sonra hazırlandığı için ödemenizin %60’ı iade edilecektir. Kargo şirketine teslim edilen ürünlerin iptali söz konusu değildir. Siparişlerinizde adres ve teslim tarihi değişiklikleri, ürün kargo şirketine teslim edilmeden bildirilmelidir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

12.1 ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YETKİLİ MAHKEME

13.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nca (eski adı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI ‘nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI www.Baklavacim.com.tr Güler ASILİSKENDER ALICI www.Baklavacim.com.tr adresinden alışveriş yapan müşteri